REFERENČNÍ PRÁCE - MĚSTSKÉ STAVBY
  Aš – bývalá hasičská zbrojnice a městská knihovna čp. 635

Typologicky i architektonicky pozoruhodná moderní stavba od architekta Emila Röslera z let 1930-31.

  Altenburg (Německo) – neorenesanční vila

Rozsáhlá městská neorenesanční vila (zaměření objektu). 

  Brandýs nad Labem – dům čp. 3

Patrový městský dům s barokním sklepem.

  Dvůr Králové nad Labem - dům čp. 86

Původně renesanční měšťanský dům, do dnešní výstavné podoby s podloubím přestavěný v závěru 18. století. 

  Dvůr Králové nad Labem – dvojdomek čp. 322+476

Barokní, částečně roubený dvojdomek v okrajové části jádra města (záchranný průzkum před demolicí).

  Havlíčkův Brod – tzv. Školníkův dům čp. 55

Velmi hodnotný měšťanský dům pozdně gotického a renesančního stáří, s dochovanými středověkými sklepy, renesančními malovanými stropy a dalšími detaily.

  Havlíčkův Brod – ohradní zeď v ulici Na Valech

Ohradní zeď, patrně zbytek hlavní městské hradby středověkého opevnění

  Havlíčkův Brod – stará radnice čp. 87

Tzv. „Stará radnice“ vznikla pozdně renesanční až raně barokní úpravou několika středověkých a renesančních domů.

  Hradec Králové – dům čp. 63

Měšťanský dům středověkého původu s gotickými sklepy a barokním průčelím.

  Hradec Králové – budova YMCA čp. 666

Tradicionalistická budova sdružení YMCA z let 1923-25 od architekta Václava Rejchla (spolupráce Jan Rejchl) je významnou památkou moderního Hradce.

  Cheb – radnice čp. 1

Původní středověká radnice jednoho z našich nejvýznamnějších historických měst vznikla úpravou dvou gotických domů. Dnešní výstavná podoba je barokní.

  Cheb – „Městský dům“ čp. 492

Mimořádně výstavný čtyřkřídlý gotický měšťanský dům, přestavěný renesančně a barokně. „Městský dům“, dnes sídlo muzea, je znám jako místo zavraždění Albrechta z Valdštejna.

  Jičín – tzv. Regentský dům čp. 2

Výstavný měšťanský dům pozdně gotického a renesančního původu, v první čtvrtině 17. století přestavěný na honosné sídlo Valdštejnova regenta Jeronýma Bukovského.

  Křivsoudov (okres Benešov) – dům čp. 66

Patrový městský pozdně klasicistní dům, postavený na místě původně renesančního hospodářského dvora.

  Liberec – městské lázně čp. 723/I

Impozantní budova veřejných městských lázní s bazénem z roku 1899, plány vypracoval vídeňský architekt Peter Paul Brang. Unikátní památka, jedna z mála zachovaných svého druhu u nás.

  Lysá nad Labem – špitál čp. 265

Barokní špitál založený Františkem hrabětem Šporkem (posudek na krov).

  Mariánské Lázně – Úšovice, lázeňský dům Miramonte čp. 133

Monumentální neobarokní lázeňský dům (hotel) z let 1904-05, dílo vídeňského architekta Eduarda Prandla.

  Mělník – Masarykův kulturní dům čp. 323

Kultivovaná funkcionalistická architektura Masarykova kulturního domu z let 1935-36 od autorského týmu Josef Šircl – Bedřich Zeman – Jan Zelený (posudek).

  Mladá Boleslav – dům čp. 2/I

Barokní, klasicistně přestavěný trojkřídlý měšťanský dům, postavený na základech starší stavby v areálu městského hradu, s rozsáhlými skalními sklepy. 

  Nymburk – Staré děkanství čp. 29

Velmi hodnotný, intaktně zachovaný poloroubený dům (děkanství) v jádru z poloviny 17. století s mimořádně cennými detaily. Jeho součástí je i cihelná hradební věž „Kaplanka“ ze 13. století a hluboké, snad renesanční sklepy.

  Nymburk – tzv. Hlavův dům čp. 165

Měšťanský dům vzniklý spojením dvojice středověkých domů se zachovanými sklepy, přestavěný v době renesance za primátora Václava Hlavy a dále klasicistně.

  Nymburk – dům čp. 171

Měšťanský dům středověkého původu, přestavěný v době renesance, raného baroka, vrcholně barokně a klasicistně.

  Pacov – hospoda „Na Panské“ čp. 77

Měšťanský dům (hospoda) renesančního nebo barokního původu, přestavěný klasicistně a na přelomu 19. a 20. století.

  Praha – Malá Strana, dům čp. 242/III „U Bonaparta“

Třípatrový měšťanský dům v Nerudově ulici, s renesančním jádrem a výstavnou barokní stavební etapou.

  Praha – Malá Strana, dům čp. 310/III „U tří bílých lilií“

Měšťanský dům na Jánském Vršku renesančního původu, přestavovaný zejména klasicistně.

  Praha – Malá Strana, dům čp. 323/III „U tří zlatých korun“

Rozlehlý měšťanský dům, který vznikl složitým vývojem na místě někdejšího gotického kostela sv. Matěje a radnice čtvrti Obora (Jánský Vršek).

  Praha – Malá Strana, dům čp. 481/III „U zeleného kozla“

Dvoupatrový měšťanský dům na rohu Maltézského náměstí, s renesančním jádrem, do dnešní podoby upraven barokně a klasicistně.

  Praha – Nové Město, objekt čp. 2092

Posudek na objekt a parcelu čp. 2092 v Jindřišské ulici pro účely možné nové zástavby.

  Rožmitál pod Třemšínem (okres Příbram) – Hofmeisterův dům čp. 41

Pozdně klasicistní měšťanský dům ze 60. let 19. století (zaměření objektu).

  Slaný - tzv. Modletický dům čp. 14

Původně středověký měšťanský dům, přestavěný v období renesance na jednu z nejvýstavnějších profánních budov ve měste, do dnešní podoby upravený v době pozdního baroka a klasicismu.

  Slaný – dům U Vojnů čp. 134

Měšťanský dům s mimořádně výstavnou pozdně gotickou a renesanční stavební etapou se sloupovou síní v přízemí a patře, přestavěný barokně a klasicistně.

  Slavonice – dům čp. 515

Velký měšťanský dvojdům na horním náměstí ve Slavonicích s gotickým a renesančním jádrem a pozdějšími klasicistními úpravami.

  Turnov – dům čp. 271

 Původně barokní měšťanský dům, přestavěný klasicistně.  

  Vlašim (Stará radnice čp. 121)

Nejstarší vlašimská radnice, vzniklá přestavbou dvou domů snad pozdně středověkého původu.

  Vlašim – stará škola a záložna čp. 47

Nejstarší vlašimská škola barokního až klasicistního původu, doplněná roku 1935 o funkcionalistickou přístavbu záložny.

  Vrchlabí – dům čp. 27

V jádru barokní domek, výrazně přestavěný do dnešní podoby klasicistně a pozdně klasicistně v 19. století.

  Vrchlabí – dům čp. 209

Výstavný měšťanský pozdně barokní dům, přestavěný klasicistně a na počátku 20. století.

  Vrchlabí – dům čp. 298 „Rozkročák“

Velký trojkřídlý klasicistní dům (původně bělidlo lnu), postavený na břehu Labe (průzkum průčelí).