ELABORÁT SHP
Stavebněhistorický průzkum (též stavebně-historický průzkum, SHP) je specializovaným odborným odvětvím, zaměřeným na komplexní poznání a dokumentaci vývoje kulturní památky či jiné historické stavby. Smyslem SHP je dokumentace objektu a jeho historického vývoje a současně stanovení priorit a regulativ pro případnou budoucí obnovu a rekonstrukci.

Elaborát stavebněhistorického průzkumu, zpracovaný podle závazné metodiky, obsahuje tyto části a kapitoly:


    TEXTOVÁ ČÁST
  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Prostorová identifikace stavby (lokalita, katastrální území, okres, číslo popisné, číslo parcelní, rejstříkové číslo ústředního seznamu nemovitých kulturních památek)
 

 

  DĚJINY OBJEKTU

kompletní dějiny objektu na základě dostupných historických písemných i obrazových archívních pramenů a literatury, zpracované profesionálním historikem
 
  
 

  SEZNAM LITERATURY, ARCHÍVNÍCH PRAMENŮ A IKONOGRAFICKÉHO MATERIÁLU

kompletní seznam dostupné literatury, archívních pramenů a ikonografického materiálu (historická vyobrazení a plánová dokumentace)
 
 

 ARCHITEKTONICKÝ POPIS OBJEKTU

podrobný popis situace, dispozice, fasád i všech místností, včetně veškerých konstrukcí a detailů (stěny, stropy, klenby, podlahy, krovy, okna, dveře, omítky a nátěry, detaily fasády, topeniště a další)  
   
 

  DENDROCHRONOLOGICKÁ ANALÝZA DŘEVĚNÝCH PRVKŮ

exaktní datování dřevěných konstrukčních prvků stavby (zejména krovů a stropů)
 
 
 
 

 PŘEHLED STAVEBNÍHO VÝVOJE OBJEKTU

stavební dějiny objektu, jako syntéza poznatků historického průzkumu a podrobných znalostí objektu


 

  ARCHITEKTONICKÉ A PAMÁTKOVÉ HODNOCENÍ

stavebně-historický a památkový význam objektu, kompletní soupis hodnotných konstrukcí a detailů (řemeslných i architektonických), soupis hlavních architektonických a památkových závad

 

  ZÁSADY, SMĚRNICE A TIPY PRO BUDOUCÍ VYUŽITÍ A REKONSTRUKCI OBJEKTU

zásady pro další přístup k památkovému objektu, vypracované na základě jeho detailní znalosti
 

 

    GRAFICKÉ PŘÍLOHY    
  HISTORICKÁ IKONOGRAFIE

dostupná historická mapová, plánová, obrazová a fotografická dokumentace

 
 
 

  DOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU

dostupná současná mapová a plánová dokumentace, zaměření detailů apod.

 
 
 

  VYHODNOCENÍ STAVEBNÍHO VÝVOJE OBJEKTU

grafické vyhodnocení (barevné plány), dokumentující historický vývoj objektu

  
 
 

  ARCHITEKTONICKÉ A PAMÁTKOVÉ HODNOCENÍ

grafické vyhodnocení (barevné plány) architektonické a památkové hodnoty místností, konstrukcí a detailů 
 
 
 

  KOMPLETNÍ FOTODOKUMENTACE

digitální i tištěná fotodokumentace se zaměřením na architektonické a řemeslné detaily