REFERENČNÍ PRÁCE - MODERNÍ ARCHITEKTURA
  Aš – bývalá hasičská zbrojnice a městská knihovna čp. 635

Typologicky i architektonicky pozoruhodná moderní stavba od architekta Emila Röslera z let 1930-31.

 Hradec Králové – hlavní nádraží

Monumentální výpravní budova hlavního nádraží z let 1928-35 od architekta Václava Rejchla, jedna z nejvýznamnějších památek moderní architektury v Hradci Králové.

  Hradec Králové – budova YMCA čp. 666

Tradicionalistická budova sdružení YMCA z let 1923-25 od architekta Václava Rejchla (spolupráce Jan Rejchl) je významnou památkou moderního Hradce.

 Hradec Králové – Novákovy garáže čp. 835

Unikátní funkcionalistická stavba hromadných garáží (prvních v Hradci Králové) z roku 1932 podle projektu arch. Josefa Fňouka, nejlépe dochovaná památka svého druhu na území ČR.

 Hradec Králové – Lékařská fakulta, bývalé Velitelství II. sboru čp. 870

Monumentální funkcionalistická budova bývalého velitelství II. sboru, postavená v letech 1936-39 podle projektu architekta Jana Rejchla, po druhé světové válce upravená na sídlo Lékařské fakulty UK (průzkum vč. inventarizace).

 Mělník – Masarykův kulturní dům čp. 323

Kultivovaná funkcionalistická architektura Masarykova kulturního domu z let 1935-36 od autorského týmu Josef Šircl – Bedřich Zeman – Jan Zelený (posudek).

  Praha – Nové Město, objekt čp. 2092

Posudek na objekt a parcelu čp. 2092 v Jindřišské ulici pro účely možné nové zástavby.

 Vlašim – stará škola a záložna čp. 47

Nejstarší vlašimská škola barokního až klasicistního původu, doplněná roku 1935 o funkcionalistickou přístavbu záložny.