INVENTÁRNÍ A SÍDELNÍ PRŮZKUMY
  okres České Budějovice (část) – vesnice a lidová architektura

Orientační plošný průzkum vesnic a památek lidové architektury průzkum realizovaný v rámci grantového projektu „Památkově hodnotná vesnická sídla ČR“ (subdodávka). 

  Dubsko (okres Benešov) – historický krajinný celek

Průzkum historického krajinného celku – bývalého loveckého revíru Františka Ferdinanda d’Este. 

 okresy Chrudim (část) a Pardubice (část) – památkový fond

Orientační plošný průzkum památkového fondu Pardubického kraje (subdodávka, hlavní řešitel Ing. arch. L. Svoboda). 

 okresy Jičín a Semily – vesnice a lidová architektura

Orientační plošný průzkum vesnic a památek lidové architektury průzkum realizovaný v rámci grantového projektu „Atlas lidové architektury“ (subdodávka). 

  Kačerov (okres Rychnov nad Kněžnou) – památkový průzkum vesnice

Historické jádro vesnice s dobře dochovanou roubenou zástavbou.

 Kralupy nad Vltavou – blok Husova – Žižkova – Jodlova – Palackého náměstí

Komplexní urbanistický průzkum, architektonické, urbanistické a památkové hodnocení bloku s areálem pivovaru, sladovny a mlýna v nejstarší zástavbě města Kralupy. 

  Kralupy nad Vltavou – Mikovice

Komplexní urbanistický průzkum, architektonické a památkové hodnocení historického jádra vesnice Mikovice, dnes součást města Kralupy nad Vltavou (včetně hospodářského dvora).

  Liberecký a Ústecký kraj – vesnice a lidová architektura

Orientační plošný průzkum vybraných vesnic a památek lidové architektury průzkum realizovaný v rámci grantového projektu „Encyklopedie českých vesnic IV“.

  Mšeno (okres Mělník) – území MPZ

Orientační průzkum památkové hodnoty města (spoluautor Ing. arch. K. Kuča). 

  Nymburk – program regenerace MPZ

Aktualizace programu regenerace městské památkové zóny Nymburk stanovující cíle pro památkovou ochranu a rozvoj území. 

  Příslop (okres Prachatice) – posudek na vesnici a návrh památkové ochrany

Návrh památkové ochrany (zóny) a posudek na vesnici Příslop – hodnotný soubor šumavské zděné lidové architektury.