REFERENČNÍ PRÁCE - TECHNICKÉ STAVBY
  Aš – bývalá hasičská zbrojnice a městská knihovna čp. 635

Typologicky i architektonicky pozoruhodná moderní stavba od architekta Emila Röslera z let 1930-31.

  Bezdrev (okres České Budějovice) – most v hrázi rybníka

Kamenný, pravděpodobně barokní most zapojený do hráze jednoho z největších jihočeských rybníků.

 Hradec Králové – hlavní nádraží

Monumentální výpravní budova hlavního nádraží z let 1928-35 od architekta Václava Rejchla, jedna z nejvýznamnějších památek moderní architektury v Hradci Králové.

 Hradec Králové – Novákovy garáže čp. 835

Unikátní funkcionalistická stavba hromadných garáží (prvních v Hradci Králové) z roku 1932 podle projektu arch. Josefa Fňouka, nejlépe dochovaná památka svého druhu na území ČR.

  Jilemnice – pivovar a sladovna čp. 1

Barokní stavba pivovaru a sladovny s trojlodním humnem, součást zámeckého areálu.

  Kunžak (okres Jindřichův Hradec) – mlýn čp. 113

Vodní mlýn barokního původu, přestavěn klasicistně a ve druhé polovině 19. století, s dochovanou technologií.

  Kutná Hora – mlýn Cimburk

Zřícenina původně renesančního, barokně přestavěného mlýna.

  Lešetice (okres Příbram) – vězeňský tábor Vojna

Vězeňský pracovní tábor z doby komunismu, památník utrpení politických vězňů ve 40. a 50. letech. Nominační dokumentace k prohlášení za Národní kulturní památku.

  Liberec – městské lázně čp. 723/I

Impozantní budova veřejných městských lázní s bazénem z let 1899, plány vypracoval vídeňský architekt Peter Paul Brang. Unikátní památka, jedna z mála zachovaných svého druhu u nás.

  Mladá Boleslav – továrna Reiss čp. 45/III a 46/III

Původní barokní sladovna, přestavěná v několika etapách na škrobárnu a další výrobní provozy.

  Praha Holyně – Rohlovský mlýn čp. 20

Původně barokní mlýn, přestavěný v 19. a na počátku 20. století.

  Příbram – Březové Hory – soubor hornických památek

Soubor unikátních hornických památek (doly Anna, Drkolnov, Vojtěch a Ševčiny) v bývalém horním městě Březové Hory (dnes součást Příbrami). Nominační dokumentace k prohlášení za Národní kulturní památku.

  Sázava – Černé Budy (okres Benešov) – hospodářský areál „Podklášteří“

Rozlehlý hospodářský areál s dvorem, mlýnem, pivovarem a dalšími objekty v podnoží slavného kláštera na Sázavě.

  Starý Knín (okres Příbram) – domnělá tvrz, později sladovna a sýpka

Mohutná raně barokní budova na starších základech, domnělá (avšak nedoložená) tvrz, od baroka sloužící nejprve jako sladovna a později jako sýpka.

  Středokluky (okres Praha – západ) – Kalingerův mlýn čp. 39

Velmi hodnotný areál barokního mlýna, jednoho z nejvýstavnějších v regionu, s dochovanou barokní mlýnskou hranicí. 

  Týnec nad Sázavou (okres Benešov) – bývalá manufaktura na kameninu čp. 2

Mohutná budova bývalé manufaktury na známou týneckou kameninu z počátku 19. století.

  Vepřek (okres Mělník) – mlýn čp. 19

Mimořádně hodnotný areál mlýna již pozdně gotického původu, s výstavnou barokně-klasicistní přestavbou a úpravami na přelomu 19. a 20. století. Autenticky zachované technologické vybavení.

  Vrchlabí – dům čp. 298 „Rozkročák“

Velký trojkřídlý klasicistní dům (původně bělidlo lnu), postavený na břehu Labe (průzkum průčelí).

  Zahrádka (okres Plzeň - jih) – mlýn č.e. 3

Malý vesnický mlýn klasicistního stáří, zachovaný bez mladších úprav.

  Žehušice (okres Kutná Hora) – panská sladovna čp. 19

Monumentální raně barokní architektura sladovny s dvoulodním humnem, součást vrchnostenského dvora.  

  Žireč (okres Trutnov) – bývalý pivovar čp. 3

Původně barokní, klasicistně přestavěný pivovar se sladovnou.